Over

Welkom op RefereeingBooks! Het begon allemaal een paar jaar geleden, toen ik opeens een aantal boeken over voetbal en scheidsrechters bleek te bezitten. En net als met een nieuwe auto: plots zie je ze overal. Dus de verzamelwoede sloeg toe in mij en het kleine stapeltje groeide mettertijd gestaag. Heel moeilijk ben ik niet: als het maar over de geschiedenis van het voetbal, de spelregels of scheidsrechters gaat, ben ik al blij. Maar het grootste plezier beleef ik aan (auto)biografieën van scheidsrechters en boeken die uiteenzetten hoe je moet scheidsrechteren. Op dit blog komt mijn verzameling aan bod, maar wil ik ook wel eens een ander artikel over de geschiedenis van de arbitrage plaatsen. En natuurlijk sta ik open voor elk commentaar of vragen van lezers. Oh, en op Twitter vertel ik wat voor nieuws er is. Veel leesplezier!