Masterclass for Soccer Officials – Stanley Lover

Korte inhoud

Stanley Lover genoot in de 20e eeuw groot aanzien in Engeland als scheidsrechtersbaas en -docent. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam, waaronder Soccer Match Control, een uitstekend boek waarin niet alleen de regels goed worden uitgelegd maar waarin ook de achterliggende redenen voor de regels worden verklaard. Bovendien biedt het de scheidsrechter een voortreffelijke leidraad voor het verbeteren van zijn controle over de wedstrijd. Helaas is het nooit vertaald.

In zijn latere leven verhuisde Lover naar de VS, waar hij zijn loopbaan als docent voortzette. Deze Masterclass komt hieruit voort. Het is een bloemlezing van artikelen die hij schreef voor Referee, een tijdschrift voor sportarbiters. De eerste helft van het boek is een condensatie van zijn Soccer Match Control, terwijl hij in de latere hoofdstukken ingaat op actuelere (nu ja, actueel voor de tijd van verschijning) en andere zaken die op de arbitrage betrekking hebben.

Waarde voor de scheidsrechter

Hoog.

Hoewel ik iedere scheidsrechter, zowel de beginner als de meer ervarene, zou aanraden Lovers eerdere Soccer Match Control te lezen, is dit een goed begin. Het legt in begrijpelijke termen uit hoe en waarom de spelregels zo zijn als ze zijn en hoe een verstandig arbiter ermee omgaat. Lovers liefde voor het spel komt duidelijk naar voren en zijn ervaring – die vele tientallen jaren omspant – geven zijn woorden de vereiste autoriteit.

Het hoofdstuk over wat er veranderd is aan het spel sinds de jaren 60 van de vorige eeuw en hoe de FIFA en de arbitrage daar achteraan hebben gesukkeld, is verplicht leesvoer.

Slotoordeel

Een goed doordacht boekje, dat met uitzondering van de eerste paar hoofdstukken, bestaat uit losse artikelen die niet heel veel samenhang vertonen, behalve dat vrijwel ieder hoofdstuk nuttige informatie bevat. Scheidsrechters die oprecht hun wedstrijdleiding willen verbeteren, zouden er goed aan doen dit boekje tot zich te nemen. Wie nog meer wil leren, moet het – veel – dikkere en oudere werk van Stanley Lover, Soccer Match Control lezen. Ik zal dat boek later bespreken.

 

Titel Masterclass for Soccer Officials
Auteur Stanley Lover
Uitgever Referee Books
Jaar 2003
Bladzijden 129

 

4 / 5     

Geef een reactie